Rozliczenia

Sposoby rozliczania

 

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

 

WYNAGRODZENIE ZA SUKCES

 

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Zapraszam do kontaktu